2009 рік

І. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

КУЦЕНКО В.І. Екологічна безпека і здоров’я нації

ДЕЙНЕКО Л.В., ШЕЛУДЬКО Е.І. Еколого-економічні засади формування та реалізації державної політики в сфері продовольчого забезпечення країни: принципи, критерії, пріоритети

КОВАЛЬ Я.В. Напрями реформування інфраструктурних систем лісового господарства України

БУДЗЯК В.М. Економіко-екологічні принципи ефективного використання, охорони та відтворення земель сільськогосподарського призначення

ГУСЄВА І.І., КАРАЄВА Н.В., СЕГЕДА І.В. Методологія вибору критеріїв прийняття інтеграційних стабілізаційних рішень, спрямованих на гарантування екологічної безпеки енергетичних систем

ДОБРЯНСЬКА Л.О. Наукові основи екологізації розвитку продуктивних сил

ЖАРОВА Л.В. Екологічна політика: сучасний стан, проблеми та перспективи

ІЛЬЇНА М.В. Забезпечення діяльності неприбуткових організацій у галузі охорони природи

КАКУТІЧ П.Ю. Безпека держави та сталий розвиток: поєднання для подолання кризи

САБАДАШ В.В. Екологічний конфлікт: чинники виникнення і проблеми врегулювання

СУНДУК А.М. Проблеми взаємодії в системі координат "держава – світовий простір"

ШЕВЧЕНКО І.В. Здоров’я населення як відображення екологічного ризику та екологічної безпеки

ІІ. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

АНТОНЕНКО І.Я., КАРПУК А.І. Розвиток лісоресурсної сфери в умовах фінансово-економічної кризи

ГОРОХІВСЬКИЙ О.І. Еколого-економічні інструменти регулювання нелегального обігу лісових товарів

КЛИНОВИЙ Д.В. Рентно-економічні аспекти функціонування суспільних систем у світлі теорії спіральної динаміки розвитку продуктивних сил

КОЛОМИЦЕВА О.В. Структурні зрушення в економіці: сутність і напрями трансформації

КРЮКОВА І.О. Природа як об’єкт відносин суспільно-економічної експлуатації

МАТЮХА В.В., МОВЧАН М.Т. Інституціональні важелі як дієвий інструмент державного управління сферою надрокористування

ОМЕЛЬЯНЕНКО Т.Л. Механізми та джерела фінансового забезпечення поводження з відходами в Україні

ПРОКІП А.В. Методологія еколого-економічної оцінки доцільності заміщення паливних енергоресурсів

РИЖКОВ І.Ю.Удосконалення організаційно-економічного механізму водокористування та водоохоронної діяльності

РИЖОВА К.І. Еколого-правові аспекти раціонального ведення природокористування

СЕВЕРЕНЧУК А.Л. Інституційні зміни в землекористуванні на шляху до сталого розвитку

СОТНИК І.М. Методичні підходи до соціо-еколого-економічної оцінки наслідків ресурсозберігаючих трансформацій

ІІІ. РЕГІОНАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

БУДЗЯК О.С. Еколого-економічні проблеми використання земель транспорту

ЗАГВОЙСЬКА Л.Д. Чистіше виробництво та екоефективність: еколого-економічний дискурс економічного зростання

КОЛМАКОВА В.М. Проблеми інвестиційного забезпечення екологічних програм

КРОЛЕВЕЦКАЯ А.С. Экономическая оценка объектов минерально-сырьевой базы и задачи ее совершенствования

МАКОВЕЦЬКА Ю.М. Інтегровані показники поводження з відходами як інструментарій для виміру та репрезентації еколого-економічних тенденцій в Україні

МАКСИМІВ Л.І., СОЛОВІЙ І.П., СМОЖАНИК А.Б. Тенденції, обмеження та перспективи розвитку сертифікації лісогосподарських підприємств

ПАЩЕНКО Є.Ю. Перспективи становлення ринку самоцвітної сировини та продукції з неї в Україні

СТАСИШЕН М.С. Основні тенденції розвитку рибного господарства України в умовах глобалізації

УСТІНОВА І.І. Сутність поняття сталість у контексті територіального управління розвитком регіонів

ФЕДОРИЩЕВА А.М., СТРАШИНСЬКА Л.В. Основні напрями державної інноваційної політики в контексті сталого розвитку

ЧЕРНЯХІВСЬКА А.В. Стратегічна екологічна оцінка як сучасний інструмент екологічної політики

ЧУКАЄВА І.К., ЩУЛІПЕНКО В.Є. Енергозбереження та нетрадиційні джерела енергії як фактори поліпшення екологічної ситуації

ШЛАПАК М.Ю. Нагальність імплементації системи еколого-економічних рахунків у національному рахівництві України

СТЕЦЮК М.П. Сучасний стан використання та охорони земель Київської області

РОГАЧ С.М. Теоретико-методологічні засади формування інституціоналізму та його значення в розвитку ринкових відносин