2010 рік

І. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

КОВАЛЬ Я. В. Лісові екосистеми у форматі еколого-економічної безпеки

КУЦЕНКО В. І., ЄВТУШЕНКО Г. І. Диверсифікація трудової діяльності на селі як чинник забезпечення екологічної стійкості природного середовища

БУДЗЯК В. М. Основні принципи відтворення земельно-ресурсного потенціалу

ІЛЬЇНА М. В. Теоретичні аспекти оподаткування діяльності неприбуткових організацій у галузі охорони довкілля

КАКУТІЧ П. Ю. Концептуальні засади формування системи гарантування міжнародної екологічної безпеки

КЛИНОВИЙ Д. В. Еколого-економічні чинники формування соціогуманітарного простору України

КОЛМАКОВА В. М. Теоретико-методологічні засади регулювання регіональних інвестиційних процесів у сфері екологічної безпеки

МЕЛЬНИК В. В. Характеристика екологічної безпеки та проблем подальшого економічного зростання в Україні

МАРАХОВСЬКИЙ Л. Ф., ЧЕЧИК О. Л., ЗАІКІНА О. О. Вибір енергетичних параметрів як критерію оцінки ефективності економічного розвитку країн

САБАДАШ В. В. Екологічний конфлікт і ресурсна безпека: економіко-правовий аспект

ЧЕРНЯХІВСЬКА А. В. Теоретико-методологічні підходи до регіонального розвитку

ІІ. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

БАС Т. Б. Особливості споживання послуг лісових екосистем у контексті екологічної глобалізації

БОГУШ Л. Г. Екологоорієнтований туризм: засади і перспективи розвитку в України

БОДЮК А. В. Теоретичні обґрунтування природно-ресурсного виробництва

БУДЗЯК О. С. Еколого-економічні проблеми функціонування земель запасу

ДОБРЯНСЬКА Л. О. Нормативно-методичне поле екологічної безпеки: стан, проблеми, перспективи

ДУШНА М. П., СОЛОВИЙ И. П. Проблеми оцінювання соціо-еколого-економічної збалансованості розвитку

КОНОНЕНКО О. Ю. Напрями підвищення рівня природно-техногенної безпеки промислового регіону України

ОХРІМЕНКО А. Г., МЕЛЬНИК І. Л. Стратегічні аспекти рекреаційного природокористування в контексті сталого розвитку

ПРИСТАЙКО О. П. Індикатори сталого розвитку в системі цілей розвитку тисячоліття: структура, використання, виконання

СЕВЕРЕНЧУК А. Л. Землекористування: від категорії раціональне до категорії збалансоване

СЕРЕБРЕННІКОВ Б. С., СЕГЕДА І. В., КАРАЄВА Н. В. Оцінювання експортного потенціалу електроенергетики в системі екологічно безпечного сталого розвитку енергетики

СОСЮРА С. Г. Організаційно-управлінське та аналітичне моделювання ефективного захисту населення і територій у надзвичайних екологічних ситуаціях

СТУПЕНЬ М. Г., ТАРАТУЛА Р. Б. Роль і значення державного земельного кадастру

ЯРОЦЬКА О. В. Проблеми державного регулювання розвитку системи промислового водокористування в Україні у трансформаційних економічних умовах

ДОРОШ Й. М. Методологічні підходи до інституціоналізації формування сталого землекористування

ІІІ. РЕГІОНАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

АНТОНЕНКО І. Я. Механізми модернізації інституціонального середовища лісоресурсного розвитку

БАРАННІК В. О. Екологічна прийнятність енерговиробництва як складова енергетичної безпеки: аналіз привалюючих та перспективних форм розвитку країн та регіонів Світу

ВИГОВСЬКА Г. П. Управління відходами в контексті сталого розвитку населених пунктів

ЖАРОВА Л. В. Міжнародна практика оцінки соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій

ЗАГВОЙСЬКА Л. Д. ЛІНИНСЬКА Л. М. Оцінка схильності викобничників до запровадження політики чистішого виробництва

ЗАХЛИНЮК М. С. Еколого-економічні проблеми водокористування в Чернігівській області

КАРПУК А. І. Роль лісових екосистем у стабілізації агроландшафтів України

КРАВЕЦЬ П. В. Удосконалення механізму реалізації необробленої деревини в України

МАТЮХА В. В., МОВЧАН М. Т. Інституціоналізація вітчизняної сфери надрокористування як основа державного регулювання гірничих відносин

ОМЕЛЬЯНЕНКО Т. Л. Оцінка ефективності організаційно-економічного механізму поводження з відходами в Україні

РИЖОВА К. І., КОВШУН Н. Е. Актуальні проблеми раціонального використання водогосподарсько-меліоративного комплексу в сучасній економічній системі

СЕМКІВ О. В. Світовий досвід упровадження національних ринкових механізмів регулювання викидів парникових газів

СТЕФАНКІВ О. М. Стратегічні напрями раціонального природокористування в АПК та гарантування екологічної безпеки в соціумі

СУХІНА О. М. Визначення розміру винагороди в нормі прибутковості за підприємницький ризик при оцінці економічної ефективності інвестиційних проектів у гірничодобувній промисловості

ШЕВЧЕНКО І. В. Потенційно небезпечні об’єкти з погляду їх хімічної складової

ШЕРШУН М. Х., ДРЕБОТ О. І. Модернізація лісового господарства в ринкових умовах

ЯРОШ О. Б. Економіко-математичний аналіз інституціонального компоненту сталого розвитку екологічна прийнятність енерговиробництва як складова

РОГАЧ С. М. Інституціональне забезпечення реформування відносин власності на природні ресурси аграрної сфери України