2011 рік

Михайло ХВЕСИК, Олександр ШУБАЛИЙ. Сучасна парадигма сталого розвитку в умовах глобалізації

Атон ТРЕТЯК, Наталія ТРЕТЯК. Економіка та ефективність управління землекористуванням в Україні

Ірина АНТОНЕНКО. Організаційно-економічні механізми оптимізації лісистості території України

Василь БУДЗЯК. Проблеми ефективного використання земель запасу та резервного фонду

Шаміль ІБАТУЛЛІН, Йосип ДОРОШ. Модель капіталізації земельних ресурсів Київського регіону до 2025 року

Ярослав КОВАЛЬ. Пріоритети екологічного та збалансованого лісоресурсного розвитку

Віра КУЦЕНКО, Алла РЕШЕТНЯК. Природно-інфраструктурний потенціал туристичного бізнесу та шляхи його ефективного використання

Михайло ЩУРИК, Мирослава ТИМОЦЬ. Інновації через інтеграцію науки та виробництва в АПК макрорегіону

Анатолій СТЕПАНЕНКО. Концепції світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень

Валерій ДАНИЛКО, Світлана ДАНИЛКО. Статистичний аналіз використання та охорони водних ресурсів в Україні

Юлія БИСТРЯКОВА. Засади формування регіонального еколого-економічного партнерства в сучасних ринкових умовах

Ольга ДОРОШ, Наталія ТРЕТЯК. Економічні методи вдосконалення управління землекористуванням в Україні

Ірина ДУБОВІЧ, Мар’яна БУЛГАКОВА. Участь України у вирішенні глобальних проблем зі зміни клімату

Людмила ЗАГВОЙСЬКА, Леся ЛІНИНСЬКА. Оцінка схильності виробничників до запровадження стратегії чистішого виробництва

Марія ІЛЬЇНА. Диференціація природно-рекреаційних ресурсів україни та особливості їх економічного використання

Інна ІЛЛЯШЕНКО. Механізми екологічного франчайзингу в реалізації потенціалу сталого розвитку

Світлана МАЛАХОВА. Аналіз земельно-ресурсного потенціалу Закарпатської області

Валерій МАНДЗИК. Напрями вдосконалення економічного механізму регулювання спеціального водокористування

Тетяна НОСУЛІЧ. Теоретичні підходи до дослідження техногенної та екологічної безпеки в контексті сталого розвитку

Ганна ОБИХОД. Формування стратегії підвищення екологічної конкурентоспроможності регіонів

Тетяна ОМЕЛЬЯНЕНКО. Сценарії розвитку в системі фінансового забезпечення сфери поводження з відходами

Ярослав ОСТАФІЙЧУК. Державна політика розвитку освітньої сфери територій, постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Ніна ПАЛЯНИЧКО. Інвестиційне забезпечення сталого використання сільськогосподарських земель

Катерина РИЖОВА. Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку рибогосподарського комплексу України

Галина ТРІЛЛЕНБЕРГ. Шляхи поліпшення ринку туристичних послуг України в умовах глобалізації

Юлія ЧЕРЕДНІЧЕНКО. Методологічні аспекти раціонального збереження та охорони водних ресурсів у системах очищення води

Людмила ШАШУЛА. Земля як територіальна основа, ресурс господарювання та життєдіяльності людини

Ігор ШПИЛЬОВИЙ, Юлія ШПИЛЬОВА. Управління природно-техногенною безпекою: економічні механізми та можливості їх удосконалення

Ольга ЯРОЦЬКА. Наукові засади управління системою промислового водокористування в Україні

Олександр БОЧКО. Пріоритетні напрями еколого-економічного управління земельними ресурсами

Ірина ВОРОНЕЦЬКА. Розвиток екологічного маркетингу в контексті еколого-економічної безпеки агропродовольчого ринку

Андрій ГУТОРОВ. Теоретичні та прикладні аспекти формування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств

Ірина ДЕНИСЕНКО. Сутність управління земельними ресурсами

Юлія МАКОВЕЦЬКА. Сучасний стан вторинного ресурсокористування в Україні

Надія ОГОРОДНИК. Екологічна культури молоді як один із факторів забезпечення сталого розвитку

Вікторія ШТЕЦЬ. Ризики від зміни клімату в Україні