2014 рік

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ

Володимир МІЩЕНКО. Методологія вартісних оцінок імплементації екологічних директив ЄС в Україні

Юлія МАКОВЕЦЬКА, Тетяна ОМЕЛЬЯНЕНКО. Поводження з відходми в контексті вимог Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди

Андрій КОВАЛЕНКО. Стан і проблеми нормативно-правового забезпечення сталого розвитку в Україні

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ

Ігор БИСТРЯКОВ, Дмитро КЛИНОВИЙ. Методичні підходи до удосконалення економічної оцінки природного багатства України

Віра КУЦЕНКО, Галина ТРІЛЛЕНБЕРГ. Екологічна освіта – важливий інструмент сталого розвитку

Андрій ГОРСЬКИЙ. ЕФект декаплінгу як критерій еколого-орієнтованого економічного розвитку України

Інна ІЛЛЯШЕНКО. Формування системи франчайзингу як фактора вирішення екологічних проблем

Олексій СТЕПЕНКО. Розвиток природно-господарських систем у просторовій економіці

Ірина ШЕВЧЕНКО. Адаптація економічного механізму екологічної політики до кризових умов економіки

Оксана ЛУЦІВ. Оцінка вартості природних ресурсів територіальних економічних систем України

Олексій ШКУРАТОВ. Аналіз впливу екологічних факторів на ефективність сільськогосподарського виробництва

Віталій ПУГАЧ. Теоретичні засади сталого надрокористування

Володимир БОЙКО. Прогнозування безпеки атмосферного повітря у великих містах України

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Ніна ЛІЩУК, Іван КОВАЛЬЧУК. Формування еколого-економічного механізму раціонального використання і охорони меліорованих земель в зоні осушення

Михайло ЩУРИК. Державні аграрні господарства в умовах ринкової моделі відтворення земельних ресурсів

Оксана САКАЛЬ. Інфраструктурне забезпечення капіталізації земельних ресурсів

Наталія ТРЕТЯК. Особливості капіталізації земельних ресурсів як основного засобу виробництва у сільському господарстві

Інна АНДРОЩУК. Інвестиційне забезпечення меліоративних заходів: національний та регіональний контекст

ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Людмила ЛЕВКОВСЬКА, Анатолій СУНДУК. Безпека водних ресурсів України: аналіз, оцінка, пріоритети забезпечення

Валерій МАНДЗИК. Методичні підходи до комплексної економічної оцінки водних ресурсів

Роза БУСЕЛ, Лариса САВОШ. Регулювання оренди водних об’єктів в умовах поглиблення ринкової трансформації водогосподарського комплексу: регіональні особливості та інституціональні обмеження

ЛІСОВИЙ СЕКТОР

Ярослав КОВАЛЬ, Анатолій КАРПУК. Організаційно-економічні засади вдосконалення системи регулювання ринку деревини

Олег ГОЛУБ. Інституційне середовище капіталізації лісових ресурсів

Олександр ШУБАЛИЙ. Трансформація системи управління лісовим комплексом на регіональному рівні

Максим ШЕСТАК. Особливості формування системи управління ефективністю у лісовому комплексі

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Оксана ПРИСТАЙКО, Євген ХЛОБИСТОВ. Еколого-економічний потенціал сталого регіонального розвитку та його індикативний вимір

Олександр ІГНАТЕНКО. Застосування економічних механізмів природокористування та охорони довкілля у сфері благоустрою населених пунктів

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ

Інна ІРТИЩЕВА, Тетяна СТРОЙКО, Маріанна СТЕГНЕЙ. Моніторинг екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів

Марія ІЛЬЇНА. Теоретичні проблеми дослідження сільських територій як цілісних соціо-еколого-економічних систем

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Вікторія МИКИТЕНКО. Світоглядні трансформації процесів еволюційної інтеграції: макроекономічна модель формування потенціалу сталого розвитку

Ольга ДЕМЕШОК. Моделі ресурсно-функціонального забезпечення ефективності системи управління

Людмила ЛАДОНЬКО. Побудова моделеЙ структурного типу задля ідентифікації вимірів потенціалу стратегічних змін виробничо-економічних систем