2015 рік

ВИКЛИК ЧАСУ

Михайло ХВЕСИК, Василь ГОЛЯН, Святослав КНЯЗЄВ. Раціоналізація природокористування як вагомий чинник соціально-економічного піднесення та зміцнення енергетичної самодостатності територіальних громад в умовах децентралізації

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ

Ганна ОБИХОД, Алла ОМЕЛЬЧЕНКО, Володимир БОЙКО. Екологічна безпека як пріоритетний фактор міжнародних відносин в умовах глобалізації: паритетні засади та принципи формування

Тетяна ОМЕЛЬЯНЕНКО, Юлія МАКОВЕЦЬКА. Напрями вдосконалення екологічної політики у сфері поводження з відходами в Україні на основі відповідного досвіду Європейського Союзу

Наталія КОРЖУНОВА. Інституціональні передумови впровадження директиви 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища в Україні

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ

Олександр АЛИМОВ, Ірина ДРАГАН. Системна модернізація механізмів реалізації регіональної екологічної політики

Андрій КОВАЛЕНКО, Ольга МОЦОК. Роль інформаційно-комунікаційних технологій на різних рівнях стратегічного планування сталого розвитку

Дмитро КЛИНОВИЙ, Володимир МОРОЗ, Ірина ПЕТРОВСЬКА. Екосистемний концепт модернізації територіальних природно-господарських комплексів

Ірина ШЕВЧЕНКО. Інституційне забезпечення екологічної політики в умовах децентралізації

Екатерина СТЕПАНОВА, Вячеслав СТЕПАНОВ. Линейная и нелинейная интерпретация экономико-экологических явлений и процессов

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Оксана САКАЛЬ, Наталія ТРЕТЯК. Ретроспективний аналіз земельної реформи в Україні

Ольга КАЛЕНСЬКА. Оцінка еколого-економічної ефективності сталого землекористування на агроландшафтній основі

ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Юлія ХВЕСИК, Роза БУСЕЛ. Регулювання орендних відносин у сфері водокористування: інституціональні та фіскальні аспекти

Людмила ЛЕВКОВСЬКА, Анатолій СУНДУК, Тетяна ДОБРЯНСЬКА. Методологічні аспекти використання механізмів забезпечення сталого розвитку водогосподарського комплексу України

Ольга ЯРОЦЬКА. Система критеріїв та показників оцінки ефективності водокористування

Тамара БЛАЖКЕВИЧ. Міграція інформаційних елементів у водних об’єктах

ЛІСОВИЙ СЕКТОР

Анатолій КАРПУК, Максим ШЕСТАК. Еколого-економічна ефективність лісокористування: напрями та механізми підвищення

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ

Марія ІЛЬЇНА. Фінансові механізми забезпечення соціально-екологічного розвитку сільських територій ЄС

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Олена ГАРАЩУК, Віра КУЦЕНКО. Кадрові ресурси освіти в контексті забезпечення сталого розвитку

Вікторія МИКИТЕНКО, Ольга ДЕМЕШОК. Каскадні форми організації виробничо-господарської взаємодії: методологічні основи управління забезпеченням результативності функціонування

Олександр ГРЕБЕНЮК, Руслан КУЗЬМЕНКО. Розбудова базису територіально-економічного поділу регіонів України, заснованого на системі NUTS

Адам БОДЮК. Вартісні визначення надроресурсного виробництва

Віталій ПУГАЧ. Проблема вичерпності мінерально-сировинних ресурсів у контексті забезпечення сталого надрокористування