2016 рік

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ

Валентина КОЛМАКОВА Імплементація європейського досвіду діяльності екологічних фондів в екологічну політику України

Ірина ШЕВЧЕНКО Міжнародний досвід впровадження СЕО: уроки та можливості для України

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ

Вікторія МИКИТЕНКО, Руслан КУЗЬМЕНКО Інформаційно-методичний інструментарій оцінювання результативності макроекономічного регулювання розвитку каскадного формату організації виробничо-господарської взаємодії

Віра КУЦЕНКО, Олена ГАРАЩУК Освіта в контексті розбудови інформаційного та екобезпечного суспільства: теоретико-методологічні й практичні аспекти

Любов ЖАРОВА Екологічне миробудівництво як механізм сталого розвитку в умовах особливого періоду

Олександр ШУБАЛИЙ Теоретичні засади трансформації системи еколого-економічних відносин за синергетичним підходом

Дмитро КЛИНОВИЙ, Ірина ПЕТРОВСЬКА Формування фінансово-економічного механізму проектного управління територіальними природно-господарськими комплексами

Оксана САКАЛЬ Методологічні підходи до оцінювання екосистемних послуг

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Антон ТРЕТЯК, Наталія ТРЕТЯК Деякі аспекти визначення пріоритетів розвитку територіальних земельно-господарських комплексів

Оксана БУЦА, Мефа УМЄРОВ Економічний механізм екологічного регулювання рекультивації порушених земель

Ольга ОДНОШЕВНА Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування

Олександр НЕЧИПОРЕНКО Теоретичні основи організації зрошуваного землеробства України

ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Катерина РИЖОВА Трансформація системи управління водними ресурсами України у контексті євроінтеграції

Валерій МАНДЗИК Пріоритети державної підтримки проектів розвитку територіального водно-господарського комплексу

Ольга ЯРОЦЬКА Напрями зниження водоємності виробництва в Україні

ЛІСОВИЙ СЕКТОР

Ігор ЛИЦУР, Софія ТКАЧІВ Світовий досвід використання механізму фіскального регулювання у лісовому господарстві

Павло НИКИТЮК, Людмила САХАРНАЦЬКА Концептуальні підходи до формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Євген ХЛОБИСТОВ, Ірина СЕГЕДА, Наталія ТРИКУШ Розвиток галузевої екологічної політики (на прикладі відновлювальної низькопотенційної енергетики)

Ганна ОБИХОД, Алла ОМЕЛЬЧЕНКО, Володимир БОЙКО Екологічна модернізація у сфері охорони атмосферного повітря регіонів України: інтегральна оцінка

Андрій КОВАЛЕНКО, Ольга МОЦОК Перспективи розвитку чорнобильських територій на основі проектного підходу

Олександр ІГНАТЕНКО Удосконалення фінансово-економічних механізмів використання біоенергетичних технологій у муніципальних цілях

Оксана ДРЕБОТ, Андрій ГАДЗАЛО Елементи економічного механізму раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища

Тетяна ОМЕЛЬЯНЕНКО, Юлія МАКОВЕЦЬКА Екомодернізація полігонів твердих побутових відходів: організаційні та економічні аспекти

Ірина АНТОНЕНКО, Ірина МЕЛЬНИК Розвиток туризму у форматі збалансованого природокористування

Андрій ГОРСЬКИЙ Вдосконалення методики рейтингового оцінювання екологічної та природно-техногенної безпеки регіонів України

Олена СУХІНА Модель нової системи екологічного оподаткування в умовах децентралізації владних повноважень

СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ

Юлія ШПИЛЬОВА, Тетяна НОСУЛІЧ Екосистемні послуги в системі стимулювання сталого розвитку територій

Марія ІЛЬЇНА Прогноз перспектив розвитку сфери туризму в умовах економічного спаду

Інна ІРТИЩЕВА, Євгенія БОЙКО Розвиток річкової інфраструктури як елемента аграрної логістики в контексті ресурсозберігаючої політики

Галина ШТОГРИН Екологоорієнтовані інструменти державного регулювання житлово-комунального господарства сільських територій: перспективи розвитку

Вадим АНІСІМОВ Проблеми соціальної інфраструктури в контексті реалізації завдань сталого розвитку в Україні

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Олександр АЛИМОВ, Ірина ДРАГАН Формування стратегічного потенціалу сталого розвитку України у контексті розбудови нової регіональної карти

Ольга ДЕМЕШОК Методологічна схема вирішення проблем щодо формування стратегічного потенціалу промисловості в регіонах держави