Відповідальний редактор

Хвесик Михайло Артемович

Відповідальний редактор збірника наукових праць «Економіка природокористування і охорони довкілля»

ХВЕСИК Михайло Артемович

Директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», академік НААН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Автор 380 наукових праць, у тому числі 37 монографій, 6 підручників, 8 навчальних посібників, низки законодавчих актів, нормативно-технічних і нормативно-правових документів, винаходів, практичних рекомендацій з технології утилізації і переробки відходів промислового і сільськогосподарського походження. Співавтор двох трьохтомних монографій з оптимізації екосередовищ, економіки природних ресурсів, інноваційного розвитку АПК, організації і екологозбалансованого сільськогосподарського виробництва, інституціонального забезпечення природокористування. Ним сформована наукова школа економістів-екологів, підготовлено 29 кандидатів та 7 докторів наук.

Лауреат премії ім. Туган-Барановського Національної академії наук України, нагороджений грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, ВАК України, НААН України, різних міністерств і відомств.